Aanmelden

Waarom Kraamzorg Siri?

Kraamzorg Siri kiest bewust voor een kleinschalige aanpak. Ik vind het belangrijk om in de eigen omgeving samen te werken met verloskundigen en andere professionals. Tegelijk wil ik graag dicht bij mijn cliënten zijn. Door deze hechting in de regio blijf ik herkenbaar en persoonlijk.

Wat mag je van mij verwachten?  

Het eerste contact met kraamzorg Siri zal rond de 32e week van de zwangerschap zijn. Ik neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een intake/kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek geef ik uitleg over mijn werkwijze, het aantal uren zorg waar u recht op hebt volgens het Landelijk Indicatieprotocol en krijgt u de mogelijkheid om bijzonderheden en wensen met mij te bespreken.

Tevens ontvangt u mijn telefoonnummer en instructies voor het opnemen van contact met mij als de bevalling zich aandient. Gedurende de resterende weken van uw zwangerschap ben ik uw aanspreekpunt bij eventuele vragen of onduidelijkheden.

Als u thuis bevalt, zal de verloskundige aangeven wanneer ik gebeld kan worden. Ik assisteer de verloskundige en ondersteun uw en uw partner tijdens de bevalling. Mocht u ’s avonds of ’s nachts bevallen dan blijft ik tot minimaal 2 uur na de bevalling. Beval u overdag dan gaan de bevallingsuren over in kraamzorguren.

Tijdens de kraamweek zal ik veel voorlichting en instructies geven over de verzorging van de baby en u als kraamvrouw. Dagelijks doe ik controles die in het zorgdossier worden genoteerd. De gegevens van de controles en hoe het gaat met moeder en kind worden besproken met de verloskundige als ze op huisbezoek komt. Bij onvoorziene problemen  kan ik ook tussentijds telefonisch contact met de verloskundige opnemen voor overleg en wanneer nodig vragen of ze een extra bezoek wil afleggen.

De bevalling en de verantwoording voor de zorg van u baby brengen vaak emoties en onzekerheden met zich mee, vooral bij een eerste kind als alles nieuw is. Aarzel niet om hier met mij over te praten, ik wil graag een luisterend oor zijn, vindt niet gauw iets raar of ongewoon en zal met alle plezier helpen om onzekerheden weg te nemen met de kennis en ervaring die ik heb.

Ik neem ook een stukje van de huishoudelijke werkzaamheden op mij. In overleg verschoon ik uw bed, houd kraamkamer en babykamer stofvrij, maak dagelijks het sanitair schoon, voorzie, zo nodig, het bezoek van koffie of thee , houd de was bij, verzorg in overleg de maaltijden en als de tijd het toelaat houd ik andere ruimtes stofvrij.

Omdat het voor evt. broers en zussen een grote verandering is als de baby wordt geboren probeer ik hen er zo veel mogelijk bij te betrekken, zodat het voor hen ook een feestelijke week wordt.

Kortom in een kraamweek help ik u op weg om straks zelf voor uw kind te kunnen zorgen.

Ook na de kraamweek kun je nog rekenen op mij ondersteuning. Uw eigen kraamverzorgende is gewoon telefonisch bereikbaar voor evt. vragen

U bent bij Kraamzorg Siri in goede handen!