Observeren, signaleren en rapporteren

  • De kraamverzorgster observeert de kraamvrouw, de baby en de andere gezinsleden. Als zij problemen of moeilijkheden signaleert, dan rapporteert ze dat aan de verloskundige, consultatiebureau en/of huisarts.